PARK - pomoc ubezpieczeniowa

ZANIŻONE ODSZKODOWANIE?     ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ PORADĘ    TEL. +48 505-872-608    LUB NAPISZ DO NAS

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI

Moja szkoda zaszła 2 lata temu. Czy nadal mogę ubiegać się o odszkodowanie?
Tak, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie do 3 lat wstecz!

Co zrobić jeśli nie mogę znależć kosztorysu ?
Nieszkodzi, nadal możemy Ci pomóc. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane prawnie do przechowywania i udostępniania na życzenie klienta akt sprawy! Wystarczy, że upoważnisz nas lub samodzielnie zadzwonisz do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Z czym związana jest cesja praw do sprawy?
Prawa do spraw ubezpieczeniowych są podmiotem prawnym i są zbywalne, podobnie jak auta czy inne przedmioty. Wykonując cesję nie ryzykujecie Państwo żądną odpowiedzialnością. Jest to zwykła sprzedaż.

Kto może skorzystać z bezgotówkowego samochodu zastępczego ?
Z oferowanego przez naszą firmę bezgotówkowego najmu auta zastępczego może skorzystać każda osoba, której pojazd został uszkodzony w wypadku, kolizji lub innym zdarzeniu drogowym, sprawca zdarzenia jest znany i szkoda w uszkodzonym pojeździe likwidowana jest z polisy ubezpieczeniowej OC sprawcy zdarzenia.

Czy w celu wynajmu auta zastępczego konieczna jest zgoda na to wynajęcie od towarzystwa ubezpieczeniowego. ?
Nie. Poszkodowany ma prawo wynająć auto zastępcze jeżeli uszkodzenia jego pojazdu uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po drogach, nie musi uzyskiwać zgody towarzystwa na to wynajęcie. Ponadto auto zastępcze przysługuje poszkodowanemu już od chwili uszkodzenia jego pojazdu, a procedura uzyskania ewentualnej zgody trwa co najmniej kilka dni.

Czy wynajmując auto konieczne jest wpłacanie kaucji zabezpieczeniowej ?
W przypadku wynajmu auta zastępczego z zasady nie wymagamy wpłacenia kaucji zabezpieczającej. Kwestia ta jest ostatecznie zawsze wyjaśniana i ustalana indywidualnie z klientem.

Czy wynajmujący auto zastępcze musi wyłożyć pieniądze na wynajem ?
Nie, auto wynajmowane jest bezgotówkowo. Rachunek za wynajęcie auta zastępczego może wynieść kilka tysięcy złotych, a czasem nawet więcej. Korzystając z naszej usługi wynajmujący nie musi wykładać żadnych pieniędzy.

Kto pokrywa koszty wynajmu auta zastępczego ?
Wszystkie koszta wynajmu auta zastępczego pokrywa ubezpieczyciel w ramach polisy OC sprawcy zdarzenia.

Kto jest odpowiedzialny za procedurę uzyskania zapłaty (odszkodowania) od firmy ubezpieczeniowej za wynajem auta zastępczego ?
Całość obowiązków związanych z dopełnieniem wszelkich procedur spoczywa na pracownikach firmy PARK Sp. z o.o., którzy dysponują w tym zakresie odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Ze strony klienta oczekujemy jedynie współpracy w tym procesie, o ile oczywiście taka będzie potrzebna.

Co się stanie jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe nie zapłaci za wynajęte auto zastępcze ?
W takiej sytuacji pracownicy firmy PARK Sp. z o.o. rozpoczynają procedurę windykacyjną wobec towarzystwa ubezpieczeniowego, włącznie z procesem sądowym. Klienta ta procedura nie obciąża, nie bierze z zasady w niej udziału. W sporadycznych przypadkach może tylko zostać wezwany na rozprawę w charakterze świadka, nie bierze jednak udziału w sprawie jako strona.

Kto ponosi koszty sądowe i doradztwa prawnego ?
Wszystkie koszty sądowe i doradztwa prawnego w zakresie sprawy sadowej o zapłatę przez towarzystwo ubezpieczeniowe za wynajęte auto zastępcze ponoszone są przez firmę PARK Sp. z o.o., klient nie jest obciążany tymi kosztami.

Jeśli proces sądowy wygra towarzystwo ubezpieczeniowe , czy klient może zostać wezwany do zapłaty za wynajęte auto ?
Pracownicy naszej firmy razem z odpowiednim wsparciem prawniczym dążą do wygrania sprawy. Może się jednak zdarzyć, że w procesie sądowym część zapłaty za wynajęte auto zastępcze zostanie uznana przez sąd jako bezzasadne. Nawet w takiej sytuacji nie obciążamy klienta kosztami. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej sytuacji: jeśli klient dokonując wynajęcia auta świadomie poda fałszywe dane, dokona wyłudzenia lub odmówi ewentualnie wymaganej współpracy w procedurze windykacyjnej wówczas w przypadku przegrania procesu sądowego klient zostaje obciążony kosztami wynajmu auta i postępowania sądowego. Taka sytuacja jeszcze nie miała miejsca i mamy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Z uwagi jednak na możliwość jej zaistnienia (oszustwa klienta) wolimy o niej poinformować przestrzegając potencjalnych nieuczciwych klientów.